Prace oparte na implantach

MK Dental - Pracownia Protetyczna

Prace oparte na implantach

Implantoprotetyka jest dziedziną stomatologii łączącą implantologię z protetyką – zajmuje się odbudową braków zębowych w oparciu  o implanty (wszczepy śródkostne). Gwarantują pełną satysfakcję pacjenta, będąc postrzegane jako usługa umożliwiająca osiągnięcie efektu zbliżonego do naturalnego uzębienia. 

Wykonujemy prace na różnych systemach implantologicznych wiodących i niszowych firm. Uzupełnienia oparte są na łącznikach standardowych dedykowanych do danych systemów lub w sytuacjach skomplikowanych wykonujemy łączniki indywidualne w technice CAD-CAM.

Wykonujemy między innymi:

1) Uzupełnienia stałe:
– korony i mosty przykręcane z pozycji implantu
– korony i mosty cementowane na indywidualnych łącznikach
2) Uzupełnienia ruchome typu over-denture:
 
a) Mocowane na belkach i zatrzaskach

b) Protezy całkowite over-denture na implantach na belce typu: Hader-Bar