Prace stałe

MK Dental - Pracownia Protetyczna

Prace stałe

Korony i mosty – są to prace protetyczne uzupełniające pojedynczy ząb jak i grupę zębów. Prace licujemy różnymi systemami ceramicznymi w zależności od stanu klinicznego oraz z uwzględnieniem potrzeb i sugestii pacjenta oraz lekarza.

  • korony i mosty porcelanowe
  • licówki
  • iley i onlay
  • na bazie implantologicznej

Wkłady koronowo-korzeniowe

  • wkłady kk – jako podbudowa filarów
  • wkłady kk – filar do uzupełnień over-denture. Ze względu na materiał można podzielić je na prace na podbudowie metalowej (stal chirurgiczna wysoko gatunkowa oraz stopy metali szlachetnych ) i pełno-ceramicznej ( w technologii prasowanej i CAD CAM ).