Prace tymczasowe i pokazowe

MK Dental - Pracownia Protetyczna

Prace tymczasowe i pokazowe

  • Korony i mosty czasowe
  • Protezy przejściowe – umożliwiające szybką modyfikację w zależności od zmieniających się warunków klinicznych w czasie leczenia
  • Wax-up – projekty prac protetycznych
  • Wspomaganie przy projektowaniu prac:
    • Konsultacje indywidualne
    • Indywidualny dobór koloru ( mapa koloru ) oraz indywidualna charakteryzacja pracy ( praca z pacjentem).